ประธานมูลนิธิ

ปฐมวัยเกิดที่
จ. อ่างทอง พ.ศ. 2481การศึกษาพ.ศ. 2505 จบ

การศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ศาสตร์รุ่นที่ 12 และฝึกอบรมเป็นอายุรแพทย์ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปริญญาโท M.Sc. ด้านวัณโรคและโรคปอด มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำงาน
รับราชการที่แผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด วัณโรค และโรคหอบหืด

เกียรติประวัติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นระยะเวลา 13 ปีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ปี 2542 – 2545 )ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์
( ปี 2547 – ปัจจุบัน) กรรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยรองประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ( ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2548 – ปัจจุบัน )

มูลนิธิสายธารแห่งความหวังเป็น องค์กรระดับชาติด้านการสานฝัน ดูแลคุณภาพชีวิตเด็กโรคมะเร็ง และสนับสนุนเครือข่ายกุมารชีวันตารักษ์