logo-wwt
วันอังคาร, 08 กันยายน 2558 15:11

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wishing Well Camp 2015

ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคมนี้ ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังได้จัดกิจกรรม Wishing Well Camp 2015 ขึ้นที่โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีน้องๆ จากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 10 โรงพยาบาลมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

อาสาสมัคร Wishing Well Camp 2015

ทางมูลนิธิฯ จึงขอประกาศรับสมัครอาสาที่จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับน้องๆ จำนวน 25 ท่าน โดยแยกเป็น อาสาสมัครดูแลส่วนกลาง 4 ท่าน, อาสาสมัครดูแลเด็ก 18 ท่าน และอาสาสมัครช่างภาพ 3 ท่าน

รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้คือ

คุณสมบัติ
 1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ในวันดังกล่าวได้ โดยแยกเป็น
  • อาสาสมัครส่วนกลาง
   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 4 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
  • อาสาสมัครดูแลเด็ก
   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 18 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
  • อาสาสมัครช่างภาพ
   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 3 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัด หรือโรคติดต่ออื่นๆ
  (ถ้าไม่แน่ใจเรื่องสุขภาพ สามารถส่งเมล์มาถามได้)
 3. มีน้ำใจและไม่เกี่ยงงาน เพราะในการลงทำงานจริง
  ขอบเขตการทำงานอาจขยายออกไปบ้างตามความเหมาะสมและสถานการณ์

ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราเปิดรับสมัครในจำนวนไม่มาก หากมีผู้แจ้งความจำนงมากเกินจากจำนวนที่เปิดรับ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และจะแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทราบต่อไป

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. – 2 ต.ค. 58 ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 6 ต.ค. 58 ทาง website และ facebook ของมูลนิธิฯ ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
wishingwellthai@windowslive.com, wishingwellthai@yahoo.com


ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร กิจกรรม Wishing Well Camp 2015

อาสาสมัครดูแลเด็ก

 1. คุณณัฐวัฒน์ พรหมสถิตย์
 2. คุณพิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล
 3. คุณฉัตรสุด แก้วขจร
 4. คุณมยุรี ตระกูลโอสถ
 5. คุณพิชญากานต์ คุณชัยอนุชิต
 6. คุณเฉลิมชัย รัตนมงคลกุล
 7. คุณกาญจนา สมบูรณ์ศิลป์
 8. คุณวิร์รัลยุพา หิรัญอารักษ์
 9. คุณวรรณา กะหวัง
 10. คุณกฤต สมบูรณ์เอนก
 11. คุณวัชราภรณ์ คุ้มวงษ์
 12. คุณสุวันทา มาตรง
 13. คุณราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์
 14. ว่าที่ รต.หญิง นันทนา น้อยวงศ์
 15. คุณพจนีย์ สถานดี
 16. ส.ต.ต. หญิง ธิดาภรณ์ ด้วงพันธ์
 17. คุณศรัณย์ ดีเจริญ
 18. คุณฑิฆัมพร บัวสุข

อาสาสมัครส่วนกลาง

 1. คุณอติภา กิจพ่อค้า
 2. คุณปองจิตร ใจบุญ
 3. คุณหทัยรัตน์ ปานสิทธิ์
 4. คุณสุชาวดี พันธรักษ์

อาสาสมัครช่างภาพ

 1. คุณสมชาย พิชัยยงค์วงศ์ดี
 2. คุณชมกมล เรืองรอง

ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งรายละเอียดในการทำงานและจุดนัดหมายให้กับอาสาสมัครแต่ละท่านได้ทราบทาง e-mail ที่ได้ให้ไว้ หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งกลับทาง e-mail ที่ wishingwellthai@windowslive.com หรือ wishingwellthai@yahoo.com เพื่อจะได้ทำการเรียกอาสาสมัครสำรองลำดับถัดไปเข้าร่วมกิจกรรมแทน

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ศรัญญา (พี่จี) 081-615-9993

Read 3322 times
November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Download คู่มือสำหรับพ่อแม่ ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
fbRSS
Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic