logo-wwt
วันพุธ, 10 กันยายน 2557 14:47

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wishing Well Camp 2014

ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังได้จัดกิจกรรม Wishing Well Camp 2014 ขึ้นที่โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา จ. ชลบุรี ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีน้องๆ จากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 8 โรงพยาบาลมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ทางมูลนิธิฯ จึงขอประกาศรับสมัครอาสาที่จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับน้องๆ จำนวน 24 ท่าน โดยแยกเป็น อาสาสมัครดูแลส่วนกลาง 4 ท่าน, อาสาสมัครดูแลเด็ก 18 ท่าน และอาสาสมัครช่างภาพ 2 ท่าน รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้คือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ในวันดังกล่าวได้ โดยแยกเป็น อาสาสมัครส่วนกลางสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 57 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 4 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม) อาสาสมัครดูแลเด็ก สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ต.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 57 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 18 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม) อาสาสมัครช่างภาพ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ต.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 57 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 2 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัด หรือโรคติดต่ออื่นๆ (ถ้าไม่แน่ใจเรื่องสุขภาพ สามารถส่งเมล์มาถามได้) มีน้ำใจและไม่เกี่ยงงาน เพราะในการลงทำงานจริง ขอบเขตการทำงานอาจขยายออกไปบ้างตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราเปิดรับสมัครในจำนวนไม่มาก หากมีผู้แจ้งความจำนงมากเกินจากจำนวนที่เปิดรับ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และจะแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทราบต่อไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 3 ต.ค. 57 ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 10 ต.ค. 57 ทาง website และ facebook ของมูลนิธิฯ ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่wishingwellthai@windowslive.com, wishingwellthai@yahoo.com ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร กิจกรรม Wishing Well Camp 2014 อาสาสมัครส่วนกลาง จำนวน 4 ท่าน คุณสิทธิโชค หายโสก คุณวิจิตรา บุญจิตร คุณพอเพียง ศิริเดช คุณสกล นวพรชัย อาสาสมัครดูแลเด็ก คุณอาบีดิน อดุลภักดี คุณทวิช พันธุ์สาย คุณโอฬาร แซ่อึ้ง คุณกฤษณพงศ์ แก้วบังเกิด คุณพงษ์ศิวะ กู่นอก คุณชัยรัตน์ สีลับขวา คุณณัฐมน เงินบุตรโคตร คุณจรรภรณ์ มุจลินท์กุล คุณกวิสรา ประภาสะโนบล คุณสนธยา ไทรทองคำ คุณศรัณญา ตรีนิตย์ คุณนันทวิภา นุชนนท์ คุณณัฐณิชา แซ่แต้ คุณกฤษชนก อดิโรจนานนท์ คุณฐิติชญาณ์ ดำริห์ คุณจันทร์จิรา ทองหล่อ คุณภัทราพร สงครามยศ คุณจุฬารัตน์ อาญาเมือง อาสาสมัครช่างภาพ คุณธวัชชัย พิริยะเกียรติสกุล คุณสมชาย พิชัยยงค์วงศ์ดี รบกวนทุกท่านที่มีรายชื่อตามนี้ confirm กลับให้ทราบว่าสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมตามนี้หรือไม่ ที่ wishingwellthai@windowslive.com / wishingwellthai@yahoo.com ส่วนรายละเอียดในการทำงาน + สถานที่นัดพบเราจะจัดส่งให้ทาง email อีกครั้งค่ะ หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ศรัญญา (พี่จี) 081-615-9993
Read 5545 times
November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Download คู่มือสำหรับพ่อแม่ ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
fbRSS
Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic Cancer-InfoGraphic